Omar Apollo: Killing Me | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Omar Apollo performs “Killing Me” for The Tonight Show. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Stream now on Peacock: …