Jimmy's $100 Tonight Show Bet

Now that he’s the host of The Tonight Show, Jimmy collects on his $100 bet with friends like Robert De Niro, Lady Gaga, Kim Kardashian, Mike Tyson and Joe …